بارگذاری پست‌ها ...
ویترین صوتی

ویترین صوتی

Whoa, this is heavy. Unfortunately no, it requires something with a little more kick, plutonium. Jesus, George, it's a wonder I was ever born. Perfect, just perfect. I know, and all I could say is I'm sorry.