بارگذاری پست‌ها ...
تفاوت اسمارت واچ و فون واچ چیست ؟

تفاوت اسمارت واچ و فون واچ چیست ؟

امروز قصد دارم به دو محصول بروز و رو به پیشرفت جهانی به نامهای Smart Watch و Phone Watch بپردازیم و کمی بیشتر با آنها آشنا شویم.
ویترین صوتی

ویترین صوتی

Whoa, this is heavy. Unfortunately no, it requires something with a little more kick, plutonium. Jesus, George, it's a wonder I was ever born. Perfect, just perfect. I know, and all I could say is I'm sorry.
من قدرتمندترین شهردار خواهم بود

من قدرتمندترین شهردار خواهم بود

Whoa, this is heavy. Unfortunately no, it requires something with a little more kick, plutonium. Jesus, George, it's a wonder I was ever born. Perfect, just perfect. I know, and all I could say is I'm sorry.
حالا دوباره در حیاط

حالا دوباره در حیاط

اوه ، این سنگین است متأسفانه خیر ، به چیزی با ضربات بیشتر ، پلوتونیوم نیاز دارد. عیسی ، جورج ، تعجبی است که من همیشه به دنیا آمدم. عالی ، کاملاً عالی می دانم ، و تمام چیزی که می توانم بگویم متاسفم....