بارگذاری پست‌ها ...
کفش

کفش

نه ، بیف ، شما او را تنها می گذارید. جورج ، شما نمی خواهید مرا ببوسید؟ من نمی دانم ، من نمی توانم در کنار همه دوست پسرهای شما باشم. شما بچه ها عالی به نظر می رسید مامان ، شما خیلی نازک به نظر می رسید. مارتي ، يك رد تمام جهان نيست....